Prezident dövlət büdcəsinə dəyişikliyi TƏSDİQLƏDİ

İqtisadiyyat

Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Qanunu təsdiq edib.

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri 24 124 000,0 min manat, xərcləri 27 492 200,0 min manat (o cümlədən mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 23 359 465,0 min manat, yerli gəlirləri 764 535,0 min manat, mərkəzləşdirilmiş xərcləri 26 677 330,0 min manat, yerli xərcləri 814 870,0 min manat) məbləğində təsdiq edilib.

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri mədaxil mənbələri üzrə aşağıdakı məbləğlərdə nəzərdə tutulub:

Sıra №-siGəlirlərin mənbələriMəbləğ(min manatla)
123
2.1.Fiziki şəxslərin gəlir vergisi1 130 000,0
2.2.Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi2 267 700,0
2.3.Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi40 000,0
2.4.Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi186 000,0
2.5.Əlavə dəyər vergisi4 598 400,0
2.5.1.Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi2 675 000,0
2.6.Sadələşdirilmiş vergi341 000,0
2.7.Aksizlər936 400,0
2.7.1.Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksizlər200 000,0
2.8.Yol vergisi121 000,0
2.8.1.Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal olunan yanacağa görə və xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi45 000,0
2.9.Mədən vergisi129 500,0
2.10.Gömrük rüsumları910 000,0
2.11.Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar168 000,0
2.12.Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar2 381,0
2.13.Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər2 780,0
2.14.Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqandan (qurumdan) daxilolmalar (transfertin yuxarı həddi)12 200 000,0
2.15.Dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar    8 000,0
2.16.Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar5 000,0
2.17.Dövlət rüsumu180 000,0
2.18.Vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair daxilolmalar7 000,0
2.19.Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar804 000,0
2.20.Sair daxilolmalar86 839,0

1.2. 3-cü maddə üzrə:

1.2.1. 3.1-ci maddədə “322 000,0” rəqəmləri “300 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilib;

1.2.2.   3.1.2-ci maddədə “7 000,0” rəqəmləri “5 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilib;

1.2.3. 3.1.4-cü maddədə “90 400,0” rəqəmləri “92 400,0” rəqəmləri ilə əvəz edilib;

1.2.4.  3.1.7-ci maddə ləğv edilib;

1.3.  7-ci, 9-cu və 11-ci maddələr aşağıdakı redaksiyada verilib:

“Maddə 7. Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional təsnifatın bölmə və köməkçi bölmələri səviyyəsində aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:

Sıra№-siXərclərin istiqamətləriMəbləğ(manatla)
123
7.1.Ümumi dövlət xidmətləri3 839 732 671,0
7.1.1.qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyəti1 051 844 362,0
7.1.2.beynəlxalq münasibətlər399 800 000,0
7.1.3.xarici yardımlar22 000 000,0
7.1.4.Elm187 317 072,0
7.1.5.seçkilərin keçirilməsi və statistika tədbirləri75 830 025,0
7.1.6.büdcələrarası transfertlər376 780 000,0
7.1.6.1.yerli (bələdiyyələr)  büdcələrə  verilən dotasiya5 000 000,0
7.1.6.2.yerli (bələdiyyələr) büdcələrə  verilən subvensiya1 200 000,0
7.1.6.3.Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya370 580 000,0
7.1.7.dövlət borcu1 726 161 212,0
7.2.Müdafiə və milli təhlükəsizlik3 804 168 005,0
7.2.1.müdafiə qüvvələri1 670 946 168,0
7.2.2.milli təhlükəsizlik244 151 063,0
7.2.3.sərhəd xidməti279 414 497,0
7.2.4.müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar3 794 841,0
7.2.5.müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsinə aid edilən digər fəaliyyətlər1 605 861 436,0
7.3.Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq1 936 720 015,0
7.3.1.məhkəmə hakimiyyəti106 610 253,0
7.3.2.hüquq mühafizə1 471 521 710,0
7.3.3.Prokurorluq67 890 079,0
7.3.4.hüquqi yardım5 540 450,0
7.3.5.məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq sahələrinə aid edilən digər fəaliyyətlər285 157 523,0
7.4.Təhsil3 034 767 819,0
7.4.1.məktəbəqədər təhsil287 827 523,0
7.4.2.ümumi təhsil1 702 733 691,0
7.4.3.peşə təhsili53 860 031,0
7.4.4.orta ixtisas təhsili74 065 637,0
7.4.5.ali təhsil49 034 791,0
7.4.6.əlavə təhsil4 251 412,0
7.4.7.təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar4 765 802,0
7.4.8.təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər858 228 932,0
7.5.Səhiyyə1 716 595 488,0
7.5.1.poliklinikalar və ambulatoriyalar1 203 141,0
7.5.2.xəstəxanalar164 832 834,0
7.5.3.səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar2 791 111,0
7.5.4.səhiyyə sahəsində proqramlar və digər xidmətlər1 547 768 402,0
7.6.Sosial müdafiə və sosial təminat3 237 037 216,0
7.6.1.sosial müdafiə305 828 436,0
7.6.2.sosial təminat210 444 724,0
7.6.3.sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar60 000,0
7.6.4.sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə digər müəssisə və tədbirlər2 720 704 056,0
7.6.4.1.sosial təminatı və müdafiəni həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait1 188 914 030,0
7.7.Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və bu qəbildən olan digər fəaliyyət426 092 445,0
7.7.1.mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət175 250 865,0
7.7.2.televiziya, radio və nəşriyyat51 948 306,0
7.7.3.bədən tərbiyəsi və gənclər siyasəti51 800 565,0
7.7.4.mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti sahəsinə aid olan digər müəssisə və tədbirlər147 092 709,0
7.8.Mənzil və kommunal təsərrüfatı248 181 993,0
7.8.1.mənzil32 691 008,0
7.8.2.kommunal təsərrüfatı96 544 484,0
7.8.3.su təsərrüfatı42 104 900,0
7.8.4.mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər76 841 601,0
7.9.Kənd təsərrüfatı897 675 885,0
7.9.1.kənd təsərrüfatı tədbirləri444 141 190,0
7.9.2.Baytarlıq32 100 000,0
7.9.3.Meliorasiya412 097 695,0
7.9.4.kənd təsərrüfatı üzrə digər müəssisə və tədbirlər9 337 000,0
7.10.Ətraf mühitin mühafizəsi273 314 265,0
7.10.1.bioloji zənginliyin qorunması7 549 978,0
7.10.2.hidrometeorologiya tədbirləri11 878 386,0
7.10.3.meşə təsərrüfatı15 039 693,0
7.10.4.balıqçılıq və ovçuluq1 948 028,0
7.10.5.ərazilərin təmizlənməsi, çirkab suların yığılması və təmizlənməsi227 989 180,0
7.10.6.ətraf mühitin mühafizəsi sahəsinə aid edilən digər xidmətlər8 909 000,0
7.11.İqtisadi fəaliyyət5 832 835 489,0
7.11.1.nəqliyyat və rabitə296 049 248,0
7.11.2.iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti75 457 927,0
7.11.3.tikinti və şəhərsalma4 910 561 800,0
7.11.3.1.dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)4 909 000 000,0
7.11.4.geodeziya və faydalı qazıntılar15 303 800,0
7.11.5.yanacaq və enerji kompleksi4 700 000,0
7.11.6.iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar1 500 000,0
7.11.7.iqtisadi fəaliyyət ilə bağlı digər xidmətlər529 262 714,0
7.12.Əsas bölmələrə aid edilməyən xərclər2 245 078 709,0
7.12.1.ehtiyat fondları690 000 000,0
7.12.1.1.Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondu480 000 000,0
7.12.1.2.Dövlət büdcəsinin ehtiyat fondu210 000 000,0
7.12.2.məqsədli büdcə fondları300 000 000,0
7.12.2.1.müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondu300 000 000,0
7.12.3.valyuta konvertasiyası4 000 000,0
7.12.4.əsas bölmələrə aid edilməyən tədbirlər üzrə digər fəaliyyət1 251 078 709,0
7.12.4.1.fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər20 000 000,0
7.12.4.2.sosial-iqtisadi islahatlar və digər tədbirlər üzrə xərclər1 231 078 709,0

“Maddə 9. Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə gəlirlər 7.190.000.000,0  manat, o cümlədən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fonduna aid olan məbləğ 112.600.000,0 manat, yerli xərclər 814.870.000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin məbləği 6.312.865.000,0 manat, yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi 50.335.000,0 manat məbləğində təsdiq edilib.

                                  (manatla)

Şəhər və rayonların adıGəlirlərYerli xərclərGəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddiYerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləş-dirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi
Cəmio cümlədən
Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fonduna aid olan məbləğ
 Şəhərlər:     
1Bakı6 389 666 00084 424 000324 429 0005 980 813 0000
2Gəncə57 957 0001 048 00034 477 00022 432 0000
3Lənkəran21 734 0001 338 00012 974 0007 422 0000
4Mingəçevir25 888 00075 00018 562 0007 251 0000
5Naftalan4 678 0002 0003 192 0001 484 0000
6Sumqayıt123 147 0001 549 00042 886 00078 712 0000
7Şəki24 783 0001 168 00011 920 00011 695 0000
8Şirvan22 387 000983 0005 940 00015 464 0000
9Yevlax16 928 0001 683 0008 923 0006 322 0000
10Xankəndi     
 Rayonlar:     
11Abşeron51 087 000166 00015 967 00034 954 0000
12Ağcabədi13 483 000997 0008 946 0003 540 0000
13Ağdam5 009 00033 0009 399 00004 423 000
14Ağdaş5 997 00019 0007 135 00001 157 000
15Ağstafa6 211 00048 0007 148 0000985 000
16Ağsu7 162 000581 0004 964 0001 617 0000
17Astara12 357 0004 013 0005 399 0002 945 0000
18Balakən5 455 0001 222 0005 898 00001 665 000
19Beyləqan9 968 00034 0005 984 0003 950 0000
20Bərdə14 246 00055 0008 307 0005 884 0000
21Biləsuvar9 055 0001 916 0004 932 0002 207 0000
22Cəbrayıl998 00015 0003 334 00002 351 000
23Cəlilabad8 028 00035 0007 691 000302 0000
24Daşkəsən3 677 0002 0003 675 00000
25Füzuli7 238 00019 0009 614 00002 395 000
26Gədəbəy5 640 00038 0006 950 00001 348 000
27Goranboy5 502 00017 0008 273 00002 788 000
28Göyçay10 830 00023 0007 478 0003 329 0000
29Göygöl12 202 0008 0006 512 0005 682 0000
30Hacıqabul6 245 00010 0003 449 0002 786 0000
31Xaçmaz30 518 0004 008 0008 734 00017 776 0000
32Xızı2 578 0004 0002 935 0000361 000
33Xocalı360 0003 0001 615 00001 258 000
34Xocavənd740 00035 0002 149 00001 444 000
35İmişli25 666 000659 0005 669 00019 338 0000
36İsmayıllı9 919 00012 0005 743 0004 164 0000
37Kəlbəcər1 201 0003 0004 197 00002 999 000
38Kürdəmir9 058 00018 0005 007 0004 033 0000
39Qax4 139 00017 0008 691 00004 569 000
40Qazax12 352 00027 0007 393 0004 932 0000
41Qəbələ17 451 00024 0007 286 00010 141 0000
42Qobustan3 469 0005 0003 875 0000411 000
43Quba19 817 00064 0007 175 00012 578 0000
44Qubadlı3 265 0004 0003 261 00000
45Qusar10 297 00028 0005 522 0004 747 0000
46Laçın2 268 00073 0005 066 00002 871 000
47Lerik2 606 0005 0005 042 00002 441 000
48Masallı10 273 00035 0007 452 0002 786 0000
49Neftçala7 709 00028 0005 659 0002 022 0000
50Oğuz2 817 00030 0005 127 00002 340 000
51Saatlı9 958 0009 0007 530 0002 419 0000
52Sabirabad11 774 00018 0006 060 0005 696 0000
53Salyan12 731 00024 0006 564 0006 143 0000
54Samux3 555 00015 0005 049 00001 509 000
55Siyəzən4 572 00016 0003 507 0001 049 0000
56Şabran6 142 00019 0003 894 0002 229 0000
57Şamaxı11 872 00016 0007 636 0004 220 0000
58Şəmkir18 421 00059 00012 936 0005 426 0000
59Şuşa1 287 0002 0002 243 0000958 000
60Tərtər5 548 00016 0008 144 00002 612 000
61Tovuz20 345 0005 698 00010 272 0004 375 0000
62Ucar4 639 00016 0005 454 0000831 000
63Yardımlı2 298 0008 0004 615 00002 325 000
64Zaqatala8 148 00065 00010 170 00002 087 000
65Zəngilan1 602 0004 0002 703 00001 105 000
66Zərdab3 047 00012 0006 137 00003 102 000
 Cəmi:7 190 000 000112 600 000814 870 0006 312 865 00050 335 000

“Maddə 11. Azərbaycan Respublikasının 2020-ci ildə dövlət daxili və xarici borclarına xidmətlərlə bağlı xərclərin yuxarı hədləri aşağıdakı kimi təsdiq edilib:

 (manatla)

11.1.Daxili dövlət borcu üzrəo cümlədən133.148.334,0
faiz ödənişləri120.151.349,0 
11.2.Xarici dövlət borcu üzrə o cümlədən1.593.012.878,0
faiz ödənişləri468.885.588,0 

1.4. 14-cü maddədə“2 760 200,0” rəqəmləri “3 368 200,0” rəqəmləri ilə  əvəz edilib;

1.5. 15-ci maddədə “29 488 124,0” rəqəmləri “30 308 342,2” rəqəmləri ilə əvəz edilib;

1.6. 16-cı maddədə “14 320 200,0” rəqəmləri “15 778 200,0” rəqəmləri ilə əvəz edilib.

Maddə 2. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 11-1-ci maddəsində nəzərdə tutulan büdcə qaydasının tətbiqi 2022-ci ilin yanvarın 1-dək dayandırılır.

Spread the love

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir